Pravilnik

za humanitarnu vatrogasnu utrku stepenicama

Zagreb Firefighter Stair Challenge

Članak 1.
Natjecanje će se održavati pod nazivom Zagreb Firefighter Stair Challenge – Humanitarna vatrogasna utrka stepenicama.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju isključivo vatrogasci (dobrovoljni i profesionalni) koji su osposobljeni najmanje za čin Vatrogasac, ili koji su završili Vatrogasnu školu i stekli naziv Vatrogasac ili Vatrogasni tehničar, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Uz navedeno svaki natjecatelj na dan natjecanja mora imati važeće liječničko uvjerenje za obavljanje poslova vatrogasca.
Vatrogasci koji nisu državljani Republike Hrvatske moraju imati vatrogasni minimum za obavljanje vatrogasne djelatnosti u skladu s propisima države iz koje dolaze.
Od 2018. g. pravo sudjelovanja na utrci imaju i vatrogasna djeca i mladež, a isto dokazuju potvrdom; Matični list iz programa Vatronet, HVZ-a.
Djeca i mladež koja nisu državljani Republike Hrvatske moraju imati potvrdu da su članovi vatrogasnih organizacija, odnosno da su vatrogasna djeca i mladež, u skladu s propisima države iz koje dolaze.

Članak 3.
Svaki natjecatelj ima pravo jednog nastupa. Natjecatelj ne mora biti član vatrogasne postrojbe.

Članak 4.
Natjecanje će se provoditi u pojedinačnim kategorijama, muškarci i žene odvojeno;
Light – do 40 g., iznad 40 g.
Open  – do 40 g., do 50 g., iznad 50 g.
Strong – do 40 g., do 50 g., iznad 50 g.
Easy – do 10 g., do 14.g, do 18 g.

Kategorija Light – vatrogasci su opremljeni u zaštitnu odjeću, čizme, rukavice, kacigu
Kategorija Open – vatrogasci su opremljeni u zaštitnu odjeću, čizme, rukavice, kacigu, masku za cijelo lice, te izolacijski aparat s kompozitnom bocom
Kategorija Strong – vatrogasci su opremljeni u zaštitnu odjeću, čizme, rukavice, kacigu, masku za cijelo lice, te izolacijski aparat s čeličnom bocom
Kategorija Easy – djeca i mladež opremljena su vatrogasnom kacigom.

Broj godina određuje se prema godini u kojoj se nastupa.

Članak 5.
Cilj natjecanja je popesti se po unutarnjem stubištu od razine -4 do +26 (666 stepenica) glavne poslovne građevine VMD-a, Strojarska 20, u Zagrebu, u što kraćem vremenskom periodu.

Vatrogasci pritom moraju biti obučeni u opremu za strukturne požare, u skladu sa strukom i važećim propisima, kako slijedi:
Kaciga – zaštitna vatrogasna kaciga – HRN EN 443
Zaštitna odjeća – zaštitna odjeća za vatrogasce – HRN EN 469
Rukavice – zaštitne vatrogasne rukavice – HRN EN 659
Čižme – zaštitne vatrogasne čizme – HRN EN 15090

Dok u kategorijama sa izolacijskim aparatom, kategorije Open i Strong, uz sve navedeno koriste i zaštitnu masku za cijelo lice, te izolacijski aparat za disanje s kompozitnom ili čeličnom bocom.

U kategoriji djeca i mladež cilj je popeti se po unutarnjem stubištu od razine -4 do prizemlja (88 stepenica). Djeca i mladež pritom mogu biti obučeni u sportsku opremu, kakvu god žele. Jedina obavezna oprema je vatrogasna kaciga; ista može biti kaciga za mladež, natjecateljska kaciga za odrasle, kaciga za šumske požare ili kaciga za strukturne požare.

Vatrogasci sami nabavljaju svu potrebnu opremu.

Članak 6.
Svaki natjecatelj/ica nastupa na vlastitu odgovornost, što kod preuzimanja startnog broja potvrđuje vlastoručnim potpisom.
Za svakog maloljetnog natjecatelja/icu odgovornost preuzima roditelj koji svojim potpisom potvrđuje isto. Navedena potpisana potvrda roditelja predaje se kod preuzimanja startnog broja.

Članak 7.
Natjecanje vatrogasaca, te vatrogasne djece i mladeži je isključivo humanitarnog karaktera, u korist udruge Kolibrići, Zelinska 2, Zagreb.
Startnina natjecatelja određuje se Pozivom na natjecanje.

Članak 8.
Organizatori i suci, te sve osobe koje djeluju u sklopu cijelog natjecanja; pripreme, organizacija, suđenja i dr. ne primaju nikakvu naknadu za isto iz uplata za samo natjecanje.

Članak 9.
Za prva mjesta u kategorijama osigurat će se simbolična nagrada (medalja ili slično), u skladu s mogućnostima organizatora.

U Zagrebu, 31.08.2018.
Vatrogasci grada Zagreba